Bơm ly tâm JET 300 M: 3 HP ---- Q = 10,5 (m3/h); H = 48 (m) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KT HOÀNG LINH

Bơm ly tâm JET 300 M: 3 HP ---- Q = 10,5 (m3/h); H = 48 (m) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KT HOÀNG LINH

Bơm ly tâm JET 300 M: 3 HP ---- Q = 10,5 (m3/h); H = 48 (m) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KT HOÀNG LINH

Bơm ly tâm JET 300 M: 3 HP ---- Q = 10,5 (m3/h); H = 48 (m) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KT HOÀNG LINH

Bơm ly tâm JET 300 M: 3 HP ---- Q = 10,5 (m3/h); H = 48 (m) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KT HOÀNG LINH
Bơm ly tâm JET 300 M: 3 HP ---- Q = 10,5 (m3/h); H = 48 (m) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KT HOÀNG LINH